HAVA FİLTRESİ VE SU SEPERATÖRÜ

Daha ekonomik bir filtrasyon ancak filtrenin yarattığı fark basıncının düşürülmesi ile mümkündür. Sadece 200 mbar’lık bir fark basınç azalması, yıllık 8.000 saat çalışan bir kompresörün yaklaşık 1.500 EUR elektrik tasarruf etmesine olanak sağlamaktadır. (7 bar çalışma basıncı, 120 kW vidalı Kompresör, elektrik birim fiyatı 0,08 EURO/kWh). Örnekten de görülebileceği üzre filtre yatırımının geri dönüşü 1 yılın altında olmaktadır. Ekonomik bir filtrasyon için doğru malzeme kullanımı da önemlidir. Farklı uygulamalara ve istenen hava kalitesine uygun olarak 6 değişik tipteki filtre elementinden bir veya birkaçını kullanmak gerekebilir. Bunu gerçekleştirirken fark basıncının minimumda tutulması gereklidir. Kaba ön filtre, mikro, hassas ve aktif karbon filtre elementinden gerekli olanları verimli pürifikasyon için kullanılır. Tüm filtreler, ister yağ su tutucu olarak (element akış yönü içten dışa) ister partikül tutucu olarak (akış yönü dıştan içe) kullanılabilmektedir. Bunun için üst kısmın çevrilmesine gerek duyulmadan gövdede bulunan kırmızı klipin yer değiştirilmesi yeterlidir. Koalesans filtre saniyeler içinde partikül filtresi halini almakta veya tam tersi mümkün olmaktadır. Duvar askı aparatları opsiyon olarak sunulmakta, filtre kafa yönü çevrilerek her iki yönden de fark basıncını gözlemleme şansı bulunmaktadır. Bağlantı adaptörleri sayesinde 2 veya daha fazla filtreyi seri olarak bağlayarak dar alanlarda yerden tasarruf edilmektedir.

AG Basınçlı Hava Filtresi

Economizer ve elektronik kontrollü drenajlı alüminyum süper filtre gövdeleri, basınçlı hava ve gazların arıtılması için tasarlanmıştır. Gövdenin modüler tasarımı nedeniyle farklı filtre elemanları kullanılabilir.
 
AG superplus muhafazaları, basınçlı hava ve gazların endüstriyel bir işlemde arıtılması için tasarlanmıştır. Konutlar üç parçadan oluşur ve optimize edilmiş bir yapı sayesinde yüksek akış hızlarında düşük diferansiyel basınçlar ve bir Economizer ve elektronik kontrollü bir drenaj ile donatılmış bir standart olarak sunulur. Bu ürün serisi, 1440 m3 / saat ila 2880 m3 / saat (7 bar (ü) ve 20 ° C) hacim arasında değişen 3 farklı gövde sunar. AG superplus muhafazaları, basınçlı kaplar için 97/23 / EG sayılı Avrupa direktifi şartlarına uygundur.

Silikon içermeyen alüminyum filtre gövdeleri, boya uygulamalarında kullanılan sıkıştırılmış hava ve gazların uyumlu boya filtre elemanlarının endüstriyel saflaştırılması için tasarlanmıştır.

Silikonsuz AG filtre gövdeleri özellikle boya endüstrisindeki uygulamalar için tasarlanmıştır - boya uyumludur. Filtre gövdeleri boyada kusurlara neden olabilecek maddelerden arındırılmıştır ve kontaminasyona neden olabilecek katı parçacıkların sıkıştırılmış hava ve gazlardan birikmesini garanti eder. Optimize edilmiş bir yapı nedeniyle, konutlar yüksek akış hızlarında düşük diferansiyel basınçlar sunar. Farklı bağlantılara sahip çok sayıda muhafaza mevcuttur.

DF Basınçlı Hava Filtresi

Yeni filtreleme teknolojisi ile performansta önemli ölçüde artış. Elektrik, su ve gazın yanı sıra, basınçlı hava, en yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarından biridir. Bu nedenle, yüksek kalitede temiz basınçlı hava elde edilmesi için şu  hususların dikkate alınması gerekir: 

• Ekonomik filtrasyon 
• ISO 12500-1 standartlarına göre valide edilmiş performans 
• ISO 8573-1:2010 Basınçlı Hava Kalite Standartlarına uygunluk konusunda filtrenin güvenilir olması

Her filtrasyon sisteminin en önemli parçası filtre elementidir. Yüksek üretim teknolojisiyle imal edilen yeni filtre materyali, optimum şekilde pileli hale getirilmiş, bunun sonucunda seperasyon ve pürifikasyon performansı artırılırken dirençten kaynaklanan basınç kaybı %50 seviyelerinde düşürülmüştür. Filtre yüzey alanı daha yüksek miktarda kirlilik tutabilmesi maksadıyla genişletilmiştir.

Rakipsiz yüksek performans

Yeni Ultra-Filter, dünya çapında elde edilen tecrübe ve daha verimli – ekonomik filtrasyon teknolojisi temel alınarak geliştirilmiştir.

• Kapasiteye göre optimize edilmiş filtre dizaynı, basınç kaybını minimuma düşürmektedir.
• Gelişimci filtrasyon teknolojisi, yüksek seperasyon verimliliğini sağlamaktadır.
• Rakipsiz verimlilik için komple çözüm.

Bilgisayar destekli simulasyon sayesinde, optimum hava debisi hesaplanmış, gerek filtre elementi gerekse gövde üzerinde türbülanssız bir dizayn yapılmış, bu sayede düşük basınç kayıpları garanti edilmiştir.

Enerji verimliliği nedeniyle maliyet tasarrufu
Rakipsiz verimlilik

Daha ekonomik bir filtrasyon ancak filtrenin yarattığı fark basıncının düşürülmesi ile mümkündür. Sadece 200 mbar’lık bir fark basınç azalması, yıllık 8.000 saat çalışan bir kompresörün yaklaşık 1.500 EUR elektrik  tasarruf etmesine olanak sağlamaktadır. (7 bar çalışma basıncı, 120 kW vidalı Kompresör, elektrik birim fiyatı 0,08 EURO/kWh). Örnekten de görülebileceği üzre filtre yatırımının geri dönüşü 1 yılın altında olmaktadır.

Daha sonraki aşamalarda enerji tasarrufu için filtre elementlerinin doğru zamanda değiştirilmesi gerekmektedir. Bu ekonomik sürenin hesaplanması Economizer adı verilen elektronik komponent tarafından yapılmaktadır. Fark basıncı sürekli ölçülmekte, bu değerler mikro işlemci tarafından değerlendirilerek, enerji maliyetleri ve yeni filtre element maliyetleri arasında kıyaslama yapılmaktadır. En uygun malilyetli filtre değişim zamanı geldiğinde LED tarafından “Filtre Değişim” sinyali verilmektedir. 

Ekonomik bir filtrasyon için doğru malzeme kullanımı da önemlidir. Farklı uygulamalara ve istenen hava kalitesine uygun olarak 6 değişik tipteki filtre elementinden bir veya birkaçını kullanmak gerekebilir. Bunu gerçekleştirirken fark basıncının minimumda tutulması gereklidir. Kaba ön filtre, mikro, hassas ve aktif karbon filtre elementinden gerekli olanları verimli pürifikasyon için kullanılır.

HD Yüksek Basınçlı Hava Filtresi

Basınçlı hava ve gazların arıtılması için tasarlanmış yüksek basınçlı filtre gövdeleri. Donaldson® HD yüksek basınçlı filtre gövdeleri, endüstriyel operasyonlarda basınçlı hava ve gazların arıtılması için tasarlanmıştır. Basınçlı hava filtreleri yüksek akış hızlarında düşük diferansiyel basınç sunar. Çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli filtre elemanları mevcuttur. HD muhafazalar, ¼ ”ila 2” FNPT arasında değişen sekiz farklı boyutta ve 925 psig ve 5,800 psig basınç değerleri ile sunulmaktadır. HD yüksek basınçlı filtre gövdeleri ASME VIII, Bölüm 1'e uygun olarak tasarlanmıştır.

SG Basınçlı Hava Filtresi

Silikonsuz çelik filtre gövdeleri, boya uygulamalarında kullanılan sıkıştırılmış hava ve gaz boya uyumlu filtre elemanlarının endüstriyel arıtılması için tasarlanmıştır.

Silikon içermeyen SG filtre gövdeleri, özellikle boya endüstrisindeki uygulamalar için tasarlanmıştır - boya uyumludur. Filtre gövdeleri boyada kusura neden olabilecek maddelerden arınmış olup, kontaminasyona neden olabilecek katı partiküllerin basınçlı hava ve gazlardan biriktirilmesini garanti eder. Optimize edilmiş bir yapı nedeniyle, basınçlı hava filtreleri yüksek akış hızlarında düşük diferansiyel basınçlar sunar. Farklı bağlantılara sahip çok sayıda farklı muhafaza mevcuttur. Bu ürün serisi, 1080 ila 38400 m 3 / s (7 bar (g) ve 20 ° C ile ilgili) bir hacim akışından 13 farklı muhafaza sunar. SG standart filtre muhafazası, Avrupa direktifi 87/404 / gereksinimlerine uygundur. 

AG-Z Serisi Siklon Su Seperatörleri

Donaldson® siklon su ayırıcıları, basınçlı su ve partiküllerin basınçlı hava ve gazlardan uzaklaştırılması için tasarlanmıştır. Donaldson siklon su ayırıcıları, akış oranına bağlı olarak iki boyutta mevcuttur. AG-Z, alçak basınç düşüşü ile verimli sıvı giderme sağlayan girdap kanatları içeren üç parçalı bir alüminyum muhafazadır. AG-Z, 1400 scfm'ye kadar akışlar için iki gövde boyutunda mevcuttur.

Nasıl çalışır?
Girdap kanatları, sıkıştırılmış havayı yön değiştirmeye ve girdap yapmaya zorlar.
Bu dönme hareketi sırasında, su ve yağ damlacıkları sıkıştırılmış hava akımında çok ağır olduğundan dolayı sürüklenemezler. Kuru, sıkıştırılmış hava AG-Z'nin ortasından çıkar, daha önceden aersolize edilmiş damlacıklar ise boşaltılacak mahfazanın dibinde toplanır.

DF-C Serisi Siklon Su Seperatörleri

Donaldson® siklon separatörleri, basınçlı su ve partiküllerin basınçlı hava ve gazlardan etkili bir şekilde uzaklaştırılması için tasarlanmıştır. Donaldson DF-C siklon ayırıcılar, optimum akış yolu tasarımıyla düşük basınç düşüşünde yüksek ayırma verimliliği sağlar. Siklon kafasındaki yenilikçi bir ek parça, sıvı ve partikülü muhafaza duvarına yönlendiren merkezkaç kuvveti oluşturur. Gövde ile sürtünme, sıvı ve parçacıkların kinetik enerjilerinin bir kısmını kaybetmelerine ve daha yüksek hareketli hava akımının dışına çıkmasına neden olur. Toplanan kondens, zaman kontrollü bir UF-2 kondens tahliyesi tarafından çıkarılırken, arıtılmış basınçlı hava veya gaz, aşağı akıştaki endüstriyel uygulamadan çıkar. 100 psig'de 70 ila 647 scfm akış aralığına sahip altı farklı boyutta mevcuttur. Basınçlı kaplar için 97/23 / EG Avrupa yönergesine uygundur.

SG-Z Siklon Su Seperatörleri

Çelik siklon ayırıcı, özellikle serbest yüzen suyun giderilmesi için basınçlı hava ve gazların arıtılması ve endüstriyel uygulamalarda hava ve diğer gazların arıtılması için tasarlanmıştır. Inşaat girdap kanatlı basınçlı hava filtreleri, yüksek akış hızlarında düşük diferansiyel basınçlar. SG-Z, elektronik olarak kontrol edilen zeroloss drenajı ile birlikte uygulanacak olan bir süper versiyonda mevcuttur. Drenaj ve gövde arasında bir küresel vana monte edilmiştir. Bu ürün serisinde, 1650 ila 15000 m3 / saat (7 bar (g) ile ilgili) bir hacim akışından 6 farklı muhafaza mevcuttur.

TOP