BASINÇLI HAVA KURUTUCU

Kimyasal Basınçlı Hava Kurutucu

Kuru ve Temiz Basınçlı Havanın Önemi

Basınçlı hava endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında elzem çalışma araçlarından biridir. Hava; operasyon, taşıma, ölçme, kontrol ve düzenleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Kompresörün atmosferik giriş havası zararlı maddeleri ve bileşenleri içerir. Buhar formundaki nem basınçlı hava şebekesi içinde dışarıya doğru yoğuşur. Bu durum maliyetli hasarlara ve kalite kaybına neden olur. Bu nedenle, filtrasyon ve kurutmadan oluşan işleme konseptleri her basınçlı hava şartlandırma uygulamasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kurutma yöntemi uygulama tarafından belirlenir. Çok düşük nemin yani; 0 °C altındaki çiğlenme noktaları için bir gereklilik olduğu durumlarda, adsorpsiyonlu kurutma uygulanır.

Tek Bir Kaynaktan Sistem Yapılanması

Donaldson müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uyan komple çözümler planlamakta, tasarlamakta ve üretmektedir. Teknik tasarım ve üretim arasındaki yakın bağlantı nedeniyle, kişiye özel sistemler müşterinin avantajı dolayısıyla tek bir kaynaktan çıkmaktadır. Tasarımda, aşınan tüm parçalara erişim sağlanarak bakım kolaylığına özel önem verilmektedir.

Isıtmalı Rejenerasyon Adsorpsiyonlu Kurutucuların Seçimi

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRE HRG HRS HRS-L
İklim Koşulları Ilıman
Alt Tropik
Tropik
Ilıman Ilıman Ilıman
Alt Tropik
Tropik
     
     
Enerji Tasarrufu   Sıfır Kayıp Sıfır Kayıp Sıfır Kayıp
Geri Kazanım • Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne ters akımda desorpsiyon
• Önceden kurutulmuş kısmi basınçlı hava ile (%2) ters akımda soğutma
• Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne aynı akımda desorpsiyon
• Blower havasıyla soğutma
• Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne aynı akımda desorpsiyon
• Blower havasıyla soğutma
• Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne aynı akımda desorpsiyon
• Kapalı-devre çevrim

Isıtmalı Tip Adsorpsiyonlu Kurutucular HRE, HRG, HRS, HRS-L

Harici ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucuların HRE, HRG, HRS ve HRS-L modelleri varyasyon açısından çok yönlü ve zengin olanaklar sunmaktadır. Standart ürün gamında -70 °C basınç çiğlenme noktalarına düşebilen, 375 m³ / saat ile 13,600 m³ / saat kapasiteye sahip sistem çözümleri bulunmaktadır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRE

Tüm harici ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucular gibi, HRE modellerinin de, kurutucu maddesinde soğurulan nemin dışarı salımı, ısıtılmış blower havası akımında gerçekleşir. Kurutucu maddenin soğutulması önceden kurutulmuş basınçlı havanın kısmi akışıyla yürütülür. Soğutma işleminin ortam koşullarından bağımsız olmasından dolayı, HRE modelleri tüm dünyada kullanılabilir.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRG

Aynı yönde akışla rejenarsyon konseptine göre tasarlanan HRG modelleri yine ısıtılan blower havası ile rejenerasyon yapan kurutucu ailesine aittir. Desorpsiyon fazında ısınan desikant maddesi, blower tarafından emilen ortam havası ile soğutulmaktadır. Böylece, basınçlı hava desorpsiyon veya soğutma evrelerinde kullanılmamaktadır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRS

HRS kurutucu sisteminde desorpsiyon ve soğuıtma işlemleri blower tarafından emilen ortam havası ile yapılmaktadır. Bu işlemlerde basınçlı hava kullanılmamaktadır. Desorpsiyon işlemi kurutmaya göre ters akım akışında meydana geldiği için düğşük bir enerji tüketimi olmaktadır. HRS bu nedenle en yüksek enerji verimliliği sunan seçenektir.

Basınç-Vakum-Rejenerasyon

Adsorpsiyon Safhası: HRS kurutucularda nem içeren basınçlı hava kurutucu madde )desikant) yatağı boyunca akarak nemini bırakır. Su buharı, kolon boyunca ilerlerken nem emici desikant tarafından adsorbe edilir. Kuruyan basınçlı hava işletmeye yönlendirilir.

Basınçlı Hava Tüketmeyen Desorpsiyon Safhası: Rejenerasyon başlamadan önce adsprosiyon kolonu atmosfer basıncına düşürülür. Desorpsiyon işlemi, blower tarafından emilerek ısıtılan hava ile, adsorpsiyonla ters yönlü olarak kolonun altından yukarı doğru gerçekleşir. Sıkıştırmadan kaynaklanan sıcaklık artışının ısıtıcının enerji gereksinimleri üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Isıtıcı, blower tarafından emilen ortam havasını gerekli olan desorpsiyon sıcaklığına kadar ısıtır. Sıcak hava, adsorpsiyon kolonu boyunca ters yönlü akar ve desikant tarafından tutulmuş olan su buharını buharlaştırarak süpürür.

Basınçlı Hava Tüketmeyen Soğutma Safhası: HRS 2750 modeline kadar, kurutucu maddenin soğutulması için, blower dönüş yönü değiştirilerek, ortam havası kurutucu madde vasıtasıyla çekilir. Soğuk ortam havası kurutucu maddeden ısı alır ve atmosfere nakledilir. Emme işlemi esnasında oluşan vakum ile desorpsiyon sıcaklığı dürüşülmekte, bu sayede nemi salma işlemi kolaylaşmaktadır. Desikantın verimi artmakta ve bu işlem ekstra enerji harcanmadan, kalite muhafaza edilerek yapılmaktadır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRS-L

Standart HRS modellerine dayanan HRS-L tropik ve alt tropik ortam koşullarındaki işletme gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu koşullarda temiz hava ile soğutma yapmak mümkün değildir. HRS-L modellerinin kendine has özelliği kapalı devre (Devre-sürümü) soğutmadır. Bir su soğutmalı ısı eşanjörü, kurutucu madde tarafından nem salınarak ısıtılan hava akımını soğutur. Soğutma havası buradan blower emiş deliğine geri yönlendirilir. Tüm dünyadaki iklim bölgeleri için uygun olan bu model ile -70 °C çiğlenme sıcaklıklarına ulaşmak mümkündür.

Özel Müşteri Konseptleri

Müşterilerimizle uzun yıllara dayanan yakın işbirliğiyle, endüstriyel üretimin gerçek anlamda tüm alanlarında uzmanlık geliştirdik. Donaldson, bu nedenle özel ve mükemmel çözüm konseptleriyle istisnai - sofistike müşteri gereksinimlerini karşılayabilmektedir.

Endüstriyel konseplerin ötesinde, ilave olarak her uygulama için uygun hizmetleri de sağlıyoruz.

Sektöründe Öncü Kontrol Mühendisliği

Yüksek Çalışma Konforuna Sahip Dokunmatik Panel

HRE, HRG, HRS ve HRS-L serisi tüm ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucular ve ısmarlama sistem çözümleri, standart olarak bir Dokunmatik Panel Sistemiyle donatılmıştır.

Çok dilli panel; mevcut çalışma durumu yanında basınç, sıcaklık ve çiğlenme noktası gibi ilgili parametreleri de gösterir. Uygun kumanda paneline dokunarak daha fazal bilgi gözlenebilir. Ana kumanda menüsüne de bu kullanıcı dostu arayüz vasıtasıyla erişilebilir.

Yetkili personel çalışma parametrelerini ortam koşulları ve çalışma gereksinimlerine uydurabilir. Servis teknisyeni ayrıca tesisi dokunmatik panel vasıtasıyla parametrelerle ifade edebilir ve örnek olarak ilave arıza teşhis bilgilerine erişebilir.

Biyogaz/Biyometan  Arıtımı için Yenilikçi Konseptler

Geleceğe Odaklı ve Ekonomik Biyogaz/Biyometan Konseptleri

Enerjinin akıllı arzı ve ekonomik kullanımı günümüzün temel zorlukları arasındadır. Çevre korunmasına ve fosil tabanlı maddeleri önlemeye yönelik önemli bir katkı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır. Avrupa Birliği'nin temel hedefi yenilenebilir enerjinin payını 2020 yılına kadar %20 seviyesine çıkarmaktır. (AB Kılavuz İlkeleri 2009/28/EG). Donaldson bu zorluğu karşılamakta ve biyogaz arıtımının bir parçası olarak yenilikçi ve ısmarlama konseptler sunmaktadır.

Ultrapac® HED/ALD/MSD

Isıtmasız adsorpsiyonlu kurutucu, ön filtre, son filtre ve seviye kontrollü elektronik kondensat tahliyesi ile komple arıtma paketi.

• Akış hızı 5 m3 / saat ila 1,000 m3 / saat
• PDP -40 ° C / -70 ° C
• min. 4 bar (g) max. 16 bar (g) basınç aralığı

Ultrapac 2000

Basınçlı hava, endüstriyel üretimin hemen hemen tüm alanlarında uygulanan önemli bir işlem ve enerji aracıdır. Atmosferik hava; kirletici maddeler, kir parçacıkları ve nem, yani basınçlı hava borularında yoğuşan su buharı içerir. Bu yoğuşma önemli maliyetlere neden olabilir (korozyon, donma vb.). Ultrapac 2000 kurutucunun uygulanmasıyla bu maliyetlerden kaçınılabilir. Komple Ultrapac kurutma sistemi, otomatik yoğuşma drenajlı bir ön filtre, adsorpsiyonlu kurutucu ve son filtre içerir.

Ultrapac 2000: Çok yönlü Uygulamalar ile Çok Yönlü Yetenek

• Lazer kesim sistemleri
• Cam tesisleri
• Diş laboratuvarları
• Paketleme makineleri
• Raylı araçlar
• Optik ölçüm sistemleri

Ön filtre, katı maddeleri tutar ve 0,03 mg / m3 kalıntı yağ içeriğine kadar kondensatı (yağ / su karışımı) tutar. Daha sonra adsorpsiyon kurutucusu, basınçlı havadaki nemi -40 ° C'lik bir basınçta çiğlenme noktasına kadar emer. Son olarak, sondaki filtrede, kurutma maddesinden kalan parçacıklar tutulur.

Oilfreepac® OFP

Seviye kontrollü elektronik yoğuşma drenajları, ısıtmasız adsorpsiyon kurutucu, aktif karbon filtresi, otomatik kapama valfi ve son filtre ile üçlü ön filtreleme komple arıtma paketi.

• min. 4 bar (g) max. 16 bar (g) basınç aralığı
% 100 yükte –40 ° C basınç çiğ noktası

Yağlı kompresör çıkışlarında kullanım için tasarlanmıştır. Hassas üretim endüstrisinde (yiyecek, içecek, elektronik endüstrisi vb.) kullanıma uygundur. Giriş filtresi, kurutucu ve  tahliye sistemleri ile bir pakettir.

Gazlı Basınçlı Hava Kurutucu

Basınçlı Hava Neden İşlenir?

Basınçlı hava, tüm endüstriyel ve üretim alanlarında vazgeçilmez bir sürükleyici enerji biçimidir. Basınçlı hava, pahalıya mal olan üretim arızalarından kaçınmak için kuru, yağsız ve temiz olmalıdır.

Basınçlı hava, kompresöre emilen havanın sıkıştırılmasıyla üretilir. Bu hava genellikle kirletici maddeler, pislik parçacıkları ve daima basınçlı havada kendiliğinden yoğunlaşan  su buharı şeklinde nem içermektedir. Bu nem daha sonra çalışma bozukluklarına ve dolayısıyla önemli masraflara sebep olabilir, bu arızaların önceden önlenmesi mümkündür.

Boreas Nasıl Çalışır?

Basınçlı hava işlenmek için soğutmalı tip kurutucuya beslenir ve bir hava - hava ısı eşanjöründe önceden soğutulur.  Bu ön soğutma işlemi, sisteme verilen, soğutulmuş basınçlı hava ile gerçekleştirilir ve bu yüzden ilave enerji gerektirmeden çalışır. Daha sonraki basınç çiğlenme noktasına yönelik soğutma işlemi, bir soğutma döngüsüyle soğutulan soğutma gazı - hava ısı eşanjöründe gerçekleştirilir. Tüm soğutma işlemi boyunca nem, kondensat olarak basınçlı havadan çöktürülür ve otomatik olarak tahliye edilir. İşlenen basınçlı hava sisteme verilmeden önce giren sıcak basınçlı hava ile hava - hava ısı eşanjöründe tekrar ısıtılır.

Variopulse: Kurutucu Kontrol Sistemlerinde Bir Teknik Ölçü

Variopulse denen mikro işlemci tabanlı denetleyici, soğutma sıcaklığı, soğutma döngüsündeki basınç, ortam sıcaklığı ve kurutucuya özel parametreler gibi verileri sürekli oılarak kontrol eder ve dolayısıyla mevcut çalışma durumunu hesaplar.

Kurutucusunun talep ve ihtiyacına bağlı olarak, Variopulse denetleycisi bir frekans konventörü veya emme basıncı kontrolü vasıtası ile kondanser ve gaz kompresörü performansını düzenler. Çok düşük talep durumunda soğutma kompresörü aralıklı olarak kapatılır. Bir termal akümülatör işlevine sahip ısı eşanjörü, değiştirilen taleplere hızlı tepki verir ve ani çiğ noktası artışlarını önler.

Frekans Konvertörü veya Emme Basıncı Kontrolü

Bir Amaca Yönelik İki Yöntem: Enerji Tasarrufu

Boreas Variopuılse DV 1800 AP - DV 2800 AP modellerinde, soğutucu gaz devir daim performansı, bir emme basıncı kontrolü ile kısmi yük aralığı içerisinde kontrol edilir. Bu, soğutma kompresörünün (ekovat) emme borusunu kapatır, böylece sadece soğutucu gazın küçük bir bölümü bir baypas ile kompresöre akar. Bu daha sonra ful yükten daha az gazı sıkıştırır ve böylece önemli ölçüde daha az enerji tüketilir.

Boreas Variopulse kurutucuların DV3500 AP ile DV 28500 WP modelleri ise, performansı kontrol etmek için bir frekans konvertörü kullanmaktadır. Bu sistem ile bir frekans konvertörü sürekli olarak soğutma konpresörünün hızını kontrol eder.

Bu iki kontrol konsepti ve Variopulse denetleyici ile enerji tüketimi kurutucu yükünü lineer oranda sıfır yükte %90'a kadar düşürür. Bu, sıfır, kısmi ve ful yük aralıklarında düşük enerji tüketimine olanak sağlar.

Çoklu İşlev Ekranı

• Mevcut basınç çiğlenme noktası
• Çalışma modu normal/yaz/otomatik
• Toplam servis ömrüne ilişkin enerji tüketimi
• Hata mesajları
• Arıza geçmişi
• Süresi geçmiş bakım periyotları
• Kondensat tahliye çalışması durumu
• Çalışma saatleri
• Soğutma kompresörü açma/kapama
• Mevcut enerji tüketimi

Özellikler ve Avantajları

• Standart olarak Variopulse denetleyicisi
• Devamlı aydınlatılan arıza ekranı
• Ani dalgalanmalar olmayan sabit basınç çiğlenme noktası
• Yüke bağlı enerji tüketimi, nominal enerji tüketimiyle orantılı olarak %90'a varan azalma
• Alüminyum ısı eşanjörü
• Seviye kontrollü kondensat tahliyesi
• Uzaktan izleme veya standart olarak bir dizüstü bilgisayar kullanarak verileri okumak için CAN-BUS arayüzü
• °C veya °F olarak ayarlanabilir ekran
• Enerji israfı yapan sıcak gaz by-pas içermez.
• Çevre dostu soğutma gazı R-134 sayesinde yüksek aşırı yük kapasitesi.

Basınçlı Havada Sadece Havayı Sıkıştırmaktan Fazlası Var

Basınçlı hava, gücün bütün endüstriyel ve teknik üretim alanlarında kullanılmasının ve işlenmesinin vazgeçilmez kaynağıdır. Basınçlı hava, ortamdaki havanın geniş hacimlerde emilerek sıkıştırılmasıyla üretilir. Genellikle bu hava kir parçacıkları ve su buharı şeklindeki nem gibi zararlı maddeler içerir. Su buharı yoğunlaşır ve çalışmada aksaklıklara, böylelikle de önemli fakat kaçınılabilir maddi hasar yol açabilir. Üretimde aksaklıkları gidermek için basınçlı hava temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.

Buran Soğutmalı Tip Basınçlı Hava Kurutucu

Buran serisindeki soğutmalı kurutucular, yoğunlaşma ve yıpranma hasarını önlemek için basınçlı havayı kuruturlar. Sağlam bir muhafaza içindeki kurutucular elektronik seviye kontrollü kondensat takliyesi ve çiğ noktası göstergesi ile donatılmıştır. Alüminyum eşanjör tek bir şekilde üç özellik barındır: hava-hava ısı değiştirici, soğutucudan-havaya ısı değiştirici ve su ayırıcı. Sonuç olarak özel bir kompakt tasarım elde edilmiş olur.

Buran Nasıl Çalışır?

Basınçlı hava kurutucuya beslenir ve ilk olarak sisteme verilecek olan soğuk basınçlı hava tarafından hava - hava eşanjöründe soğutulur. Daha sonra önceden soğutulmuş hava istenilen basınç çiğ noktasına düşürüleceği soğutucu akışkan - hava eşanjörüne geçer. Basınçlı havadaki nem yoğunlaşır, toplanır ve otomatik olarak boşaltırılır. Son olarak soğuk hava giren sıcak hava tarafından tekrar ısıtılır ve sisteme yönlendirilir. Bu enerji tasarrufu sağlar ve kurutucunun ardından basınmçlı hava tesisatında oluşabilecek herhangi bir yoğunlaşmayı önler. Soğutma döngüsünün kapasitesi, kısmi yüklemede bile güvenli çalışmayı sağlayan sıcak gaz baypası tarafından kontrol edilir.

Düşük İşletme Maliyeti

Yeni ısı eşanjörü konsepti sayesinde basınç kayıpları en aza indirilir ve işletme maliyetleri kullanım süresi boyunca düşük tutulur. Basınç kayıplarının azalmasıyla enerji verimliliği daha da artırılabilir. Ortalama basınç kaybı eski kurutuculara göre %22 daha azdır.

Açık, kolay görülebilir kontrol ekranı

Kullanıcı dostu kontrol paneli bir bakışta çalışma durumunun görülmesini sağlar:

• Çiğ noktası açık bir şekilde 10 noktalı LED gösterge tarafından gösterilir.
• Çalışma modu için kolay LED-Ekran, alarm ve fanın işlevi.
• Ayarlanabilir çiğ noktası alarmı.

Kolay Kullanım

Dayanıklı Buran soğutma tip hava kurutucular kolay kullanım ve kolay bakım yönlerinden avantajlıdır.

• Bütün bağlantılara tek bir taraftan erişilebilir. (Basınçlı hava giriş ve çıkış, elektrik bağlantısı, kondensat çıkışı ve drenaj kontrol denetimi)
• Ana bileşenlerin iyi erişimi.
• Kısa bakım zamanı.

Özellikler ve Avantajları

Alüminyum Isı Değiştirici

• Marjinal basınçlı hava kaybından dolayı düşük işletme maliyeti.
• Nemli basınçlı havayla temastan dolayı ısı dönüştürücü içerisinde yıpranma olmaz.

Sıcakgaz Baypas Kontrol

• Kolay kullanımla birlikte kanıtlanmış güvenilir teknoloji.
• Değişen yüklerde bile sabit çiğlenme noktası.

Aşırı Yükleme Kapasitesi

• Aşırı yükleme durumunda kurutucu yaklaşık +20 °C çiğ noktasından sonra kapanacaktır.

Potantial Free Alarm Sinyali

• Basınçlı hava sisteminde ekonomik çalıştırma ve güvenli sistem kurulumu.

Elektronik Seviye Kontrollü Tahliye Cihazı

• Kondensatın giderilmesinden dolayı basınçlı hava kaybı yok.

Kompakt ve Kullanıcı Dostu

• En az yer kaplama. (depoda, taşımada ve basınçlı hava ağında kurulumda)
• Bütün bağlantılara tek taraftan erişim sayesinde kolay kurulum sağlanır.
• Açıkça görülebilir operatör kontrol paneli.
• En az bakım gereksinimleri.

 

 

TOP