KOMPRESÖR PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Sanayi işletmelerinin en büyük giderlerinden biri olan elektrik faturasının %10 ila %30 'unu oluşturan basınçlı hava, basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları ile gerçekleştirilebilen çok önemli bir tasarruf kaynağıdır. Basınçlı hava, kompresörler aracılığı ile üretilmektedir ve bu kompresörler işletmelerde makine ve bazı prosesler için hayati öneme sahip olan basınçlı havanın üretilmesini sağlar.

Kompresörler genel olarak verimsiz makinalardır, enerji tüketimleri çok fazla olup, büyük bir bölümünü (%85 kadar) ısı yolu ile dışarı atarlar.  Kompresörler geri kalan %15 lik enerji tüketimi ile basınçlı hava üretimi sağlarlar.

Kompresör performans ölçümü, basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları kapsamında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Basınçlı hava kurutucularının dewpoint ve basınç farkının ölçülmesi, basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları kapsamında yer alır. Basınçlı hava kurutucularında periyodik bakımların yapılmaması zamanla; kimyasal kurutucularda desikantın deforma olmasına, gazlı kurutucularda eşanjörün tıkanmasına bağlı olarak basınç kaybına neden olmaktadır. Oluşan basınç farkları ciddi enerji kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca bu durum kurutucularda dewpoint değerinin yükselmesine ve kurutucunun havayı tam olarak kurutamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle periyodik bakımların zamanında yapılması, kurutucu basınç kayıplarının ve dewpoint değerlerinin ölçülerek takip edilmesi gerekmektedir.

Kompresörlerin enerji tüketimlerinin ölçümü, komresör debilerinin ölçümü ve verimlilik katsayısının tespitini yaparak kompresörün tam verimlilik ile çalışması sağlanmaktadır.

Akım Sensörü ile Kompresör Enerji Tüketimi Ölçümü;

Örnek Kompresör Performans Grafiği;

Neme dayanıklı debimetre ile debi, sıcaklık, basınç ölçümü ve raporlaması

Yapılan ölçüm sonucunda her bir kompresörün verimliliğin belirlenmesi.

İşletme Basınçlı Hava Tüketiminin ölçümü;

Kurutucu Performanslarının Ölçümü ve İşletmede basınçlı hava nem ölçümü

Kurutucu çıkışlarında basınçlı hava nem miktarlarının ölçümü, kurutucuların enerji tüketim değerlerinin tespiti ve kurutucuların basınç fark değerlerinin ölçümü, gazlı kurutucular ve kimyasal kurutucular için uygulanır.

Hava kurutucu performanslarının ölçümleri, enerji tüketim değerlerinin tespitinin yapılması ve enerji verimliliği çalışmaları kapsamında gerekli tüm ölçüm ve bakımların yapılması, enerjiden tasarruf sağlatan çalışmalar bütünüdür.

TOP