ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ ERS

ISI GERI KAZANIMININ FAYDALARI (1 adet kompresör için hesaplanmıştır)

Atik ısıyı geri kazanmak için kullanılacak ilave ekipmanın yatırım maliyeti, yapılacak tasarrufla kendini kısa sürede geri ödemektedir. Isı geri kazanım sistemleri, ısıtma veya sıcak su ihtiyacının tamamını karşılamakta ve yatırım maliyetini düşürmektedir. Isının tamamının kullanılabildiği durumlarda sistemin kendini 1 yıldan az bir sürede ödeyebildiği sıkça görülmektedir.

SONUÇ

Basınçlı hava üretiminde kullanılan hava kompresörlerinin hemen hepsinden değişik yöntemlerle isi geri kazanımı elde etmek mümkündür. İyi planlanmış bir enerji geri kazanım sistemi, İsletmenin maliyetlerini düşürerek daha rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Kaynakların verimli kullanılması yasadığımız çevreye vermemiz gereken saygının bir gereğidir.

TOP