KOMPRESÖR FİLTRELERİ

Atmosfer havasını tıpkı bir yay gibi sıkıştırarak basınçlı hava üreten makinelere “kompresör” adı verilir. Kompresör, basınçlı hava tesisatınız için gerekli olan havayı üreten, depolayan ve beklenilen basınçta tesisatınıza veren cihazlardır. Mekanik enerjiyi pnömatik enerjiye dönüştürür. Endüstriyel uygulamalarda kompresörler dönme hareketini bir elektrik motorundan alır. İş makineleri, motorlu araçlar, deniz araçları, seyyar sistemlerde ise benzinli ya da dizel motordan hareket alır.

Kompresörlerin çalışma prensibleri çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak çalışma prensipleri olarak sıkıştırma prensibiyle çalışan kompresörler, havanın belirli oranlarda sıkıştırılmasını sağlar. Sıkıştırma oranına bağlı olarak havanın basınç değeri artar. Endüstriyel sistemlerde basınçlı havanın elde edilmesi için sıkıştırma prensibine göre çalışan kompresörler yoğun olarak kullanılır. Küçük ya da büyük tüm işletmelerde en az bir adet bu prensiple çalışan kompresör bulunur.

Sıkıştırma prensibine göre çalışan kompresörler dört çeşide ayrılır.

1. Pistonlu kompresörler
2. Vidalı kompresörler
3. Paletli kompresörler
4. Rotorlu kompresör

Kompresörlerde separetör filtreleri, yağ filtreleri ve hava filtreleri olmak üzere kullanılan filtreler vardır. Özellikle separetörler kompresörlere göre atom (spin on) ve elaman tip olmak üzere çeşitlilik göstermektedir.

Yağ Seperatörü;

Vidalı-yağlı olan kompresörlerde vidanın hava emiş bölgesine yağ enjekte edilebilir. Enjekte edilmiş olan yağ emişteki hava ile birbirine karışır. Vidanın yağlanması ve soğutması da böylelikle sağlanmışolur. Basınçlandırılan hava ile birlikte vida da terk edilmiş olur. Vidanın çıkışındaki basınçlı hava ve yağ
karışımı da mevcuttur. Kompresörden çıkmadan önce ise yağın havadan ayrılması gerekir. Yağ seperatörleri yağ tankı üzerindeki spin-on seperatör şeklinde yer alırlar.

Su Seperatörü;

Su seperatörleri basınçlandırılmış ve soğutulmuş olan havadaki nemin su halindeki yoğuşmasıdır. Vidalı ve pistonlu olan kompresörlerdeki atmosfer basıncı emilerek, basınçlandırılmış olan havadakompresör basıncına göre bir miktar yağlı su yoğuşur. Su seperatörleri özel tasarımları sayesinde siklon hareketleri ile çalışır. Islak havadaki su damlaları birleşerek büyür ve seperatörün gövde  kısmının dibine doğru hareket etmeye başlar.

Özetle kompresörlerde separatörlerin görevi, basınçlı havadaki yağı ve kondensi ayırmaktır. Bu nedenle gerek üretilen havanın kalitesi gerekse kompresörün verimli çalışması için seperatör bakımının yapılması önemlidir. Özellikle bakımı yapılmayan (filtresi değiştirilmeyen) yağ seperatörü hem basınçlı hava sistemine yağ gitmesine neden olacak hem de basınç tutarak kompresörün harcadığı enerjiyi arttıracaktır. Biz mevcut markalarımız Mann Filter, Donaldson Filter ve Sotras markalarımız ile kompresör filtre taleplerinizi karşılamaya hazırız.

Enerji tasarruflu ve güvenilir - Mann+Hummel Kompresör Filtreleri

StarBox²

• Basınç düşmesini %15'e kadar azaltır.
• Geliştirilmiş bağlantı geometrisi.

• Basınç düşmesinin azaltılmasından dolayı enerji tasarrufu sağlar.
• Teknik açıdan geliştirildi, bir önceki modeli destekler.
• Mevcut teçhizata ait donanım yenilenebilir.
• Yenilenmiş versiyonu mevcuttur.

LB 7'den LB 13'e kadar (FAD 2 ila 6 m3/dk)

Sabit ve hareketli kompresörler yaklaşık 55 kW

StarBox² - Yüksek Enerji Tasarrufu

Enerji tasarrufu, MANN+HUMMEL 'ın büyümesinde önemli bir itici güçtür. Hava/yağ separatör kutularının ilk StarBox nesli ilerleme yolunda atılan önemli adımlardan biriydi.

StarBox² bu başarıyı sürdürüyor. Konvansiyonel bir hava/yağ separatör kutusuyla karşılaştırıldığında, kullanım süresi boyunca StarBox² 400 Euro'ya kadar enerji tasarrufu sağlar. Böylelikle, konvansiyonel hava/yağ separatör kutularıyla karşılaştırıldığında çalışma masraflarında toplam maliyet bakımından %15 tasarruf etmiş olursunuz.

Boşaltma seçeneği bulunan yağ filtresi

• Kontrollü yağ boşaltımı
• Hacimsel akış oranı ve basınç dengesi mevcut filtrelerle aynı.
• Manipülasyonsuz
• Çıkıntılı parça yok.

• Filtre ve hatları önceden boşaltarak temiz yağ filtresinin değiştirilmesi.
• Yedek filtre ile verilen bakım anahtarı.
• Yenilenmiş versiyonu mevcuttur.
• Neredeyse tüm yağ filtreleri ile kullanılabilir.

Boyut W 9'dan W 13'e kadar
WE 9'dan WD 13'e kadar.

Sabit ve hareketli kompresörler.

Yeniden yapılandırılmış Europiclon 300 - iki aşamalı hava temizleyici

• Yıldız pileli ana eleman
• Entegre edilmiş ön separatör (teğetsel giriş)
• Güvenlik elemanı opsiyonel olarak mevcuttur.
• Servis göstergesi
için bağlantılı düz filtre çıkışı ya da 90
°'de kaynaklı
• Temiz ve kirli haa delikleri metrik ya da İngiliz standardında mevcuttur.

• Kurulum alanına uyacak çeşitli konseptler.
• Yüksek ön-ayrıştırma verimliliği sayesinde daha uzun parça ömrü.
• Servis göstergesi için entegre bağlantı.

EP 200 (FAD 2 ila 4,5 m³/dk)
EP 300 (FAD 3 ila 6 m³/dk)
EP 400 (FAD 4 ila 8 m³/dk)
EP 500 (FAD 6 ila 12 m³/dk)

Yaklaşık 37 kW kompresörler.

ENTARON XD 17 - tek aşamalı hava temizleyici

• Yıldız pileli ana eleman
• Entegre edilmiş ön separatör (teğetsel giriş)
• Opsiyonel güvenlik elemanı.

• Dayanıklı
• Yüksek ön-ayrıştırma verimliliği sayesinde uzun kullanım ömrü.
• Entegre montaj dirseği.

ENTARON XD 14 (FAD 7 ila 14 m³/min)
ENTARON XD 17 (FAD 9 ila 17 m³/min)
ENTARON XD 21 (FAD 11 ila 21 m³/min)
ENTARON XD 21-24 (FAD 11 ila 21 m³/min)
ENTARON XD 28 (FAD 14 ila 28 m³/min)
ENTARON XD 28-32 (FAD 14 ila 28 m³/min)

Hareketli 90 kW kompresörler.

IQORON-S 7 - iki aşamalı hava temizleyici

• CompacPleat çift körük elemanı.
• Opsiyonel yardımcı eleman.

• Kompak tasarım.
• Dayanıklı.
• Düşük akış direnci.
• Boyut oranına göre yüksek performans.

IQORON-S 7 (FAD 4 ila 7 m³/min)

Yaklaşık 37 kW sabit kompresörler.

IQORON-V 7 - iki aşamalı hava temizleyici

• CompacPleat çift körük elemanı.
• Entegre ön-separatör (çok siklonlu blok)
• Yardımcı eleman (opsiyonel)

• Ön-ayrıştırma > %87 - kullanım ömrünü uzatır.
• Kompak tasarım.
• Dayanıklı.

IQORON-V 7 (FAD 4 ila 7 m³/min)
IQORON-V 9 (FAD 5 ila 9 m³/min)

Yaklaşık 37 kW hareketli kompresörler.

Güçlü filtreleme zinciri:

Önemli olan şey enerji verimliliği ve maliyet/yarar oranıdır.

Hava filtreleri: Emilen hava ile birlikte pislik emilmesini ve bundan dolayı kompresörde aşınmayı önlerler. Kompresördeki tüm filtre sistemleri için uzun bir servis ömrü sağlarlar. Asgari basınç kayıpları, uzun bir servis ömrü ile yüksek enerji verimliliğini garanti eder.

Hava-yağ ayırıcı elemanlar: Düşük artık yağ içeriği, devrede daha sonra yer alan ince filtrelerin servis
ömrünü uzatır. Asgari basınç kayıpları, uzun bir servis ömrü ile birlikte enerji verimliliğini garanti eder.

Yağ filtreleri: Temiz yağ kompresörde aşınmayı önler ve hava-yağ ayırıcı elemanların ekonomik ömrünü
uzatır.

Ucuz filtreler kullanıcıya pahalıya mal olabilir: Orijinal ekipman (OE) kalitesinde olmayan filtreler,diğerlerinin servis ömürlerini de olumsuz etkiler ve bundan dolayı tüm filtrelerde meydana gelen zamanından önce basınç artışı kompresörün daha fazla enerji tüketmesine yol açar.

TOP